ความเสี่ยงเกิดขึ้น เราจะรับมือกับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ได้ 4 วิธี1.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการละเว้น ไม่กระทำเรื่องที่เป็นภัย หรือเรื่องที่มีความเสี่ยง เช่น เราจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเป็นโรคถุงลมโป่งพองได้ ด้วยการไม่สูบบุหรี่
2.การลดความเสี่ยง คือการลดกิจกรรมหรือหาทางป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสในการเกิดภัยนั้นๆ ให้น้อยลง เช่น การออกกำลังกายทุกวัน กินอาหารดีมีประโยชน์ ก็จะสามารถลดความเสี่ยงภัยที่จะเกิดกับสุขภาพลดการเจ็บป่วยลงได้
3. การโอนความเสี่ยง คือการผลักภาระทางการเงินทั้งหมด หรือบางส่วนที่อาจเกิดจากภัยร้ายไปยังบุคคลที่สามหรือบริษัท ทำประกัน เพื่อลดภาระทางการเงินที่จะสูญเสียโดยตรง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทำประกันภัยนั่นเอง
4. การรับความเสี่ยงไว้ด้วยตัวเอง คือการรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไว้กับตัวเอง โดยคำนวณแล้วว่า อยู่ในวิสัยที่รับมือได้ ซึ่งการรับภาระส่วนนี้ มักจะเป็นส่วนที่เจ็บป่วยเล็กน้อย หรือมีปัญหาสุขภาพในระดับปกติของคนทั่วไป เช่น ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ นิดหน่อย ไปหาหมอและจ่ายค่าหมอเล็กน้อยๆนั้นได้ ไม่ต้องไปทำประกันให้ยุ่งยากและเสียเบี้ยที่อาจไม่คุ้ม ขอบคุณสาระดีๆจาก gotoknow