สินเชื่อเพื่อธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ เป็นสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจอนุมัติให้วงเงินสูงไม่ต้องรอนาน เนื่องจากสินเชื่อเพื่อธุรกิจเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินสูงอนุมัติง่าย จึงต้องมีข้อแลกเปลี่ยน คือ อัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆ ดังนั้น ก่อนที่จะเอาเงินด่วน นี้มาก็ต้องคิดให้รอบคอบและใช้อย่างมีสติ