สาระการเงิน05 มิ.ย. 63

8 วิธีวางแผนการเงินให้ได้ผล

การที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องการผลิต หรือการตลาดที่สำคัญ หากการบริหารจัดการทางการเงินมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ถ้าบริษัทคุณมีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี ก็เป็นเหมือนฐานรากที่แข็งแกร่งที่จะส่งให้ธุรกิจคุณไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรง คุณคงไม่ต้องการเห็นบริษัทที่ขายดีแต่ไม่มีกำไร และนี่คือ 8 ขั้นตอนที่จะช่วยคุณวางแผนการเงินเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ                       1. วางแผนการเงิน ด้วยการประเมินว่าคุณน่าจะมีรายรับเท่ารับเท่าไหร่ต่อเดือน รวมทั้งวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นด้วย                        2. ตรวจสอบแผนการเงินทุกเดือน ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการวางแผนการเงิน คาดเดา กำไร-ขาดทุน แต่เมื่อทำเสร็จแล้วก็ไม่ใช่เอาใส่ไว้ในลิ้นชักแล้วก็จบกัน คุณจะต้องหมั่นเอาแผนการเงินนั้นขึ้นมาตรวจสอบดูอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนด้วย                        3. เมื่อขาดทุนไปแล้วไม่สามารถชดเชยได้ เมื่อคุณเปรียบเทียบแผนการเงินที่วางไว้กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วพบว่าคุณขายได้น้อยเกินไปหรือรายจ่ายมากเกินไป วิธีแก้ไขที่มักพบทั่วไปคือ “เดี๋ยวเดือนหน้าค่อยทำยอดคืน” แต่ปัญหามีอยู่ว่าในความเป็นจริงนั้น เมื่อขาดทุนไปแล้วไม่สามารถดำยอดเดือนถัดไปมาชดเชยได้ เพราะถ้าผลกำไรเดือนถัดไปต่ำมากก็จะทำให้ผลประกอบการติดลบไปตลอดกาล                        4. รีบปรับตัวทันที ดังนั้น ถ้ารายรับได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ ให้พยายามทุ่มกำลังลงไปที่ยอดขายและการตลาดหรือไม่ก็หาหนทางที่จะเพิ่มยอดให้ได้ ถ้าตั้งรายรับในอนาคตไว้สูงมากให้หาทางลดต้นทุนให้ได้ อาจมีธุรกิจคล้าย ๆ กับของคุณอยู่ในตลาดอีกมากมาย ลองศึกษาดูว่าเขามีกลยุทธ์อะไรที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้                        5. คิดก่อนใช้ เมื่อคุณเริ่มคิดที่จะทำแผนการเงิน ให้รวมค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการขายเข้าไปด้วย ประเมินรายรับที่คาดว่าจะได้นำมาเทียบราคาต้นทุนก่อนที่คุณจะซื้ออะไรก็ตามครั้งต่อไป คุณสามารถเพิ่มยอดกำไรได้ง่าย ๆ ด้วยการยืดการซื้อออกไปเป็นเดือนถัดไป หรือสามเดือนถัดไป หรือหนึ่งปีถัดไป                        6. อย่าตื่นกลัวที่จะจ้างพนักงาน จริงอยู่ว่าร้านอาหารจะคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเด็กเสิร์ฟ แต่ก็มีธุรกิจอีกหลายอย่างที่จำกัดตัวเองด้วยการไม่จ้างพนักงาน ธุรกิจเกือบจะทุกประเภทสามารถเพิ่มยอดขายได้จากการจ้างพนักงานไม่ว่าจะจ้างประจำหรือทำเป็นสัญญาจ้างคุณเอาสมองของคุณไปคิดเรื่องการเพิ่มยอดขายดีกว่าการไปส่งของ ส่งเอกสารหรือจัดแฟ้มด้วยตัวเอง                        7. จ่ายเงินเดือนให้ตัวเอง ถ้าคุณเปิดบริษัทและมีการจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไร แต่ถ้า “ไม่” ให้คุณจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้เป็นเงินเดือนของตัวเองทุกเดือน ในแต่ละเดือนที่บริษัททำยอดได้ถึงเป้า ก็ให้จ่ายเงินเดือนตัวเองเต็มจำนวน แต่เมื่อใดที่บริษัททำยอดได้ไม่เป็นไปตามเป้าให้หักเงินเดือนตัวเอง และถ้าทำยอดได้เกินกว่าเป้าก็ให้จ่ายเป็น “โบนัส” ให้ตัวเอง การจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองนี้เป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้ตัวคุณกระตือรือร้นที่จะทำให้บริษัทมีกำไร                        8. กำไรกับรายรับคนละเรื่องกัน ไม่สำคัญเลยว่า คุณจะทำเงินเข้าบริษัทเดือนละกี่หมื่นกี่แสน ถ้าหากคุณมี่รายจ่ายที่สูงหรือสูงกว่า มีบริษัทที่มีรายรับสูง  ๆ หลายแห่งล้มละลายก็ด้วยเหตุนี้ หวังว่าคุณคงไม่เป็นหนึ่งในนั้นก็แล้วกัน 

05 มิ.ย. 63

9 วิธี การวางแผนการเงินธุรกิจ สำหรับ SME ที่ช่วยให้บริหารจัดการเงินได้แบบเทพ ๆ

การวางแผนการเงินธุรกิจ การวางแผนการเงินธุรกิจ ถือว่าเป็นการจัดการด้านการเงินสำหรับธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ ถ้าบริษัทมีการวางแผนการเงินธุรกิจ และการเงินที่ดีก็เป็นเหมือนฐานรากที่แข็งแกร่งที่จะส่งให้ธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างก้าวกระโดด และเจริญรุ่งเรืองต่อไป การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจ คืออะไร การจัดการเกี่ยวกับการได้มาและใช้ไปของเงินทุน เพื่อสร้างมูลค่าของกิจการให้อยู่ในระดับสูงสุด ในมิติทางการเงิน กิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจล้วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนทั้งสิ้น โดยอาจเป็นการได้มาหรือใช้ไปของเงินทุน เช่น การซื้อเครื่องจักรใหม่ การกู้เงินจากธนาคาร การเพิ่มทุน การวางแผนการเงินธุรกิจ ช่วยธุรกิจ SME ได้อย่างไรบ้าง หน้าที่สำคัญของการเงินในธุรกิจ ถือเป็นหนึ่งในสี่ของหน้าที่หลักที่สำคัญขององค์กรธุรกิจ อันได้แก่ การจัดการการผลิต การตลาด และการเงิน โดยการวางแผนการเงินธุรกิจจะมีบทบาทและมีความสำคัญในธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกิจการธนาคาร สถาบันการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลักษณะการดำเนินธุรกิจที่ขยายกว้างขึ้นทั้งภายในประเทศ และ การค้าขายกับต่างประเทศ การสร้างความได้เปรียบในด้านต่าง ๆ ย่อมมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจทางธุรกิจ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนการเงินธุรกิจให้ได้เป็นอย่างดี วิธีการจัดการด้านการเงิน สำหรับธุรกิจ SME 1. ต้องตรวจสอบสถานะเงินสดอยู่เสมอ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ว่าบัญชีบริษัทมีเงินสดจำนวนเท่าไร มีกำลังเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบสถานะการเงินทุกสัปดาห์ เพื่อเราจะได้ทราบถึงจำนวนรายรับรายจ่าย รวมถึงเงินที่ยังคงค้างชำระเงินจากลูกหนี้หรือคู่ค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เรานำมาวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการบริหารจัดการเงินสดเพื่อนำไปใช้จ่ายต่อไปได้ 2. ทำการประเมินความเสี่ยงธุรกิจและเตรียมวิธีการรับมือ ความเสี่ยง เป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญ คุณจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง – เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากเข้าโดยไม่ทราบล่วงหน้า – เมื่อลูกค้าหนีหายไปในขณะที่ยังมียอดหนี้ค้างชำระ – เมื่อลูกค้ามีปัญหาและยกเลิกการสั่งซื้อกระทันหัน ผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรการรับมือและจัดการอย่างไรเพื่อให้กระทบกับการดำเนินธุรกิจน้อยและกระแสเงินสดน้อยที่สุด 3. การบริหารจัดการลูกหนี้และเจ้าหนี้ การบริหารจัดการลูกหนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมีวิธีจัดการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ให้ได้เร็วที่สุดยิ่งดีต่อธุรกิจ สำหรับลูกหนี้ควรจะมีนโยบายในการให้เครดิตคู่ค้า เพื่อชำระเงินโดยเร็วที่สุดโดยตั้งเป็น 30 หรือ 60 วัน และ เร่งรัดหรือหาแรงจูงใจเพื่อให้ลูกหนี้ชำระเงินให้เร็วขึ้น มีการติดตามทวงหนี้อย่างสม่ำเสมอ และสำหรับเจ้าหนี้ก็ควรชำระเงินให้ตรงตามกำหนด ไม่ผัดผ่อนหนี้ เพื่อสร้างเครดิตให้เป็นที่น่าเชื่อถือ 4. การบริหารสภาพคล่องกับทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน หากธุรกิจของคุณมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือมีสินค้าคงค้างอยู่ในสต๊อกเป็นจำนวนมาก และเริ่มเก่าผุพังล้าหลังแล้ว การขายสิ่งเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินคือสิ่งที่ควรทำ รวมถึงสินค้าคงค้างใน  สต๊อก  ยิ่งเก็บนานวัน สินค้าก็ยิ่งเก่า ตกรุ่น และมูลค่าจะลดลงตามไปด้วย  ดังนั้นการจัดกิจกรรมลดราคาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำ ถึงแม้ว่าการขายนั้นจะได้มาในราคาต่ำกว่ามูลค่าของสิ่งของ แต่ก็ย่อมดีกว่าที่จะปล่อยไว้จนสุดท้ายอาจจะไม่ได้รับอะไรกลับคืนมา 5. สำรองเงินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุการณ์ในอนาคตไม่มีใครคาดคิดมาก่อน อนาคตกิจการจะเป็นอย่างไร ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อหรือไม่ การประท้วงจากคนงาน ไฟไหม้ น้ำท่วม ผู้ประกอบการควรเตรียมเงินสำรองเอาไว้เสมอ หากกระแสเงินสดเกิดติดลบคุณก็ยังมีเงินเอาไว้หมุนเวียนในธุรกิจ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เพื่อประคับประคองธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ หากกระแสเงินสดไม่มีเพียงพอ อาจจะต้องหาแหล่งกู้ยืมจากแหล่งต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งต้องคำนวณภาระดอกเบี้ยที่จะขึ้นในอนาคตด้วย 6. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ การมีข้อมูลคุณภาพที่ดีเริ่มจากการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ  สำหรับการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินที่ดีคือ การมีระบบบัญชีที่ถูกต้อง มีระบบระเบียบในการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐาน จะช่วยให้ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องภาษีและการตรวจสอบย้อนหลัง ยังป้องกันการทุจริตได้ ช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร  7. หัดอ่านงบให้เป็น เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยงบการเงินที่ผู้ประกอบการควรรู้จัก ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เพราะตัวเลขต่าง ๆ ในงบการเงินนั้นสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานของธุรกิจได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรอ่านงบให้เป็น อย่างน้อยต้องดูกระแสเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในธุรกิจ รู้สภาพคล่อง หาอัตราส่วนกำไรต่อยอดขายให้เป็น 8. มีคนดูแลเฉพาะทาง ผู้ประกอบการบางคนเข้าใจว่าเรื่องแค่นี้ดูแลเองก็ได้ แต่กลับกลายเป็นว่า เจ้าของต้องทำทุกอย่างเองทั้งหมด สุดท้ายก็จะไม่สามารถโฟกัสได้เลยสักเรื่อง โอกาสผิดพลาดก็มีสูง โดยเฉพาะเรื่องการเงินที่เป็นเหมือนหัวใจของธุรกิจ ซึ่งเรื่องนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการเงินโดยตรง ทำหน้าที่ติดตาม การวางแผน รวมถึงจัดทำบัญชีหรืองบการเงิน เพื่อความถูกต้องโปร่งใสตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  เพราะนอกจากเรื่องการเงินแล้ว ยังมีรายละเอียดของงานและมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกมาก จึงต้องมีคนที่ทำหน้าที่นี้ดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งถ้าหากโชคดีได้คนที่ดูแลเก่งมีความสามารถ มีความเข้าใจตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี จะยิ่งช่วยให้ธุรกิจวางแผนประหยัดภาษีได้มาก 9. นำข้อมูลมาวางแผนได้ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการนำหน้าคู่แข่งก็คือ ต้องนำข้อมูลมาวางแผนมาใช้ประโยชน์ได้ สามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนธุรกิจได้ โดยเฉพาะการวางแผนสภาพคล่องให้ธุรกิจมีเงินหมุนเวียนเพียงพอ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลอย่างเช่น ข้อมูลการขาย การจ่ายหนี้ การเก็บหนี้ การสต็อกสินค้า โดยนำมาวางแผนให้สัมพันธ์กับการบริหารสต็อกสินค้า  บริหารระยะเวลาการเก็บเงินจากลูกหนี้ให้ทันรอบการจ่ายหนี้ให้เจ้าหนี้ เป็นต้น ฉะนั้นแล้ว การที่จะดำเนินงานธุรกิจ SME ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น การวางแผนการเงินธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มีมาตรฐานในการดำเนินงาน ในการบริหาร การจัดการที่เป็นขั้นตอน เป็นระบบระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ธุรกิจ SME ดำเนินการได้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

05 มิ.ย. 63

การวางแผนการเงินให้เหมาะกับธุรกิจ SMEs

พนักงานประจำผู้ที่มีความฝันอย่างมีธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการหรือธุรกิจขนาดเล็กของตนเอง เราขอแนะนำให้คุณมองในเรื่องของการวางแผนทางการเงิน ก่อนที่คุณจะลงทุนในธุรกิจส่วนตัว เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และให้ธุรกิจสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจขึ้นในอนาคตได้   นอกจากนี้ การลงทุนทุกอย่างจำเป็นต้องมีเงินทุน และเงินสำรองไว้เผื่อในยามฉุกเฉิน ดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง คุณจะต้องมีการวางแผนทางการเงินให้ดี และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลงทุน เพื่อให้คุณสามารถบริหารจัดการธุรกิจของคุณให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงทางการเงินในธุรกิจได้อีกด้วย   วางแผนการลงทุน สำรวจความพร้อมทางด้านการเงินของตนเองก่อนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจ ผู้ที่สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจมักจะมีลักษณะหลาย ๆ อย่างที่คล้ายคลึงกัน อย่างเช่น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการบริหารธุรกิจ คุณลองสำรวจตัวเองว่าคุณมีความรู้และความสามารถเพียงพอหรือไม่ การประกอบธุรกิจคุณต้องมีความรู้ทางด้านสินค้าและบริการ อย่างเช่น ผลิตสินค้าเพื่อขาย คุณต้องทราบว่าเป็นสินค้าอะไร มีกระบวนการผลิตอย่างไร ใช้วัตถุดิบอะไร จากแหล่งใด มีวิธีควบคุมคุณภาพ และต้นทุนการผลิตอย่างไร ควรทราบด้วยว่าปัญหาหรือข้อพึงระวังของธุรกิจประเภทนั้น ๆ มีอะไรบ้าง มีเงินทุน และสามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างไร ความเข้าใจตลาด คุณต้องทราบว่าสินค้าหรือบริการที่คุณอยากทำตลาดรองรับเพียงพอหรือไม่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร การแข่งขันในตลาดเป็นอย่างไร สินค้ามีจุดเด่น / จุดด้อยอย่างไร เมื่อเทียบกับคู่แข่ง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร เป็นต้น ความสามารถในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานภายใน และการบริหารจัดการพนักงาน หรือลูกจ้าง รวมถึงการประสานงานในเรื่องต่าง ๆ อย่างเช่น การหาแหล่งวัตถุดิบ ช่องทางในการกระจายสินค้า และการบริการหรือการประสานกับหน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน การรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจ ต้องประเมินให้ได้ว่า คุณต้องการใช้เงินลงทุนในการก่อตั้งกิจการเท่าไร ซึ่งเจ้าของธุรกิจควรมีเงินลงทุนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของการลงทุนทั้งหมด ส่วนที่เหลืออาจขอกู้จากสถาบันการเงินได้ และคุณต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่าไร เพื่อให้เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยเผื่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนไว้ด้วย ซึ่งอาจใช้เงินทุนของตนเอง หรือขอก็จากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เริ่มต้นลงมือ แผนธุรกิจของคุณเป็นอย่างไร จากแนวความคิดสู่แผนธุรกิจ การทำธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ควรเริ่มต้นจากการทำแผนธุรกิจ โดยการจัดระบบความคิดของตนเองแล้วถ่ายทอดลงบนกระดาษ แผนธุรกิจควรประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป้าหมายของธุรกิจ แผนการตลาด แผนการผลิต (หรือแผนการให้บริการ) แผนการเงิน แผนการบริหารจัดการภายใน และแผนฉุกเฉิน   การเลือกประกอบธุรกิจ ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เมื่อคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณต้องการที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หลังจากที่คุณวางแผนทางธุรกิจไปแล้ว เรื่องต่อมาก็คือ การตัดสินใจเลือก รูปแบบธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการคนเดียว หรือมีหุ้นส่วน คุณต้องคำนึกถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ มีต้นทุนต่ำ และมีกำไรสูง คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ และการจดทะเบียนธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้โดยตรงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีการเปรียบเทียบรูปแบบประเภทต่าง ๆ ได้ตามตารางข้างล่างนี้ ข้อแนะนำเบื้องต้น ปัญหาที่พบโดยทั่วไปของผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการรายใหม่ คือการขาดระบบบัญชีและงบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการด้านการเงิน และสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดสินใจทางธุรกิจได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นสาเหตุหลังที่ทำให้ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรืออาจทำให้ขาดคุณสมบัติที่จะขอความช่วยเหลือ หรือการส่งเสริมตามาตรการของภาครัฐ ได้ ดังนั้นคุณต้องแสดงตัวตนให้สถาบันการเงินรู้จัก อย่างเช่น การเปิดบัญชี และการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อให้เกิดรายการหมุนเวียน แสดงถึงปริมาณการค้า หรือรายได้ของธุรกิจอย่างสม่ำสมอ คุณต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสารฐานทางการค้า เอกสารเกี่ยวกับภาษี และการบันทึกบัญชีรับ – จ่าย นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมด้านการเงิน แล้วยังใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อสถาบันการเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่ออีกด้วย

13 พ.ย. 62

สินเชื่อทะเบียนรถ

สินเชื่อทะเบียนรถ ก็เป็นอีกตัวเลือกแรกๆ เมื่อพูดถึงแหล่งเงินด่วน เพราะแค่มีรถไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง รถกระบะ หรือรถสิบล้อ ก็สามารถนำรถไปเป็นตัวค้ำประกันเพื่อแลกเงินได้สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่า ถ้าเอารถไปแลกแล้วเราจะใช้รถอะไรจะมีรถใช้ไหม คำตอบก็คือ มีรถใช้เหมือนเดิมแน่นอนครับ เพราะทางสถาบันการเงินจะใช้เพียงสมุดคู่มือทะเบียนรถไปเป็นประกันการชำระหนี้เท่านั้นเงินด่วนสูงสุดหรือวงเงินที่ได้จะประเมินจากประเภทของรถ ยี่ห้อ รุ่น อายุการใช้งาน และสภาพของรถที่เอามาขอสินเชื่อ โดยวิธีคิดดอกเบี้ยก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของสถาบันการเงินแต่ละเจ้าข้อดี อีกอย่างของเงินด่วนประเภทนี้ก็คือ ไม่ต้องใช้คนค้ำ หมดปัญหาไปขอใครให้ค้ำสินเชื่อทะเบียนรถเป็นตัวเลือกแรกๆ เมื่อนึกถึงแหล่งกู้เงินด่วน

13 พ.ย. 62

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สำหรับ สินเชื่อแบบบ้านแลกเงิน อาจไม่ถึงขั้นเป็น เงินด่วน เพราะต้องใช้เอกสารค่อนข้างเยอะ และต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควร แต่ก็ทำให้ได้เงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ในยามจำเป็นลักษณะของสินเชื่อบ้านแลกเงินจะคล้ายกับสินเชื่อทะเบียนรถ คือนำบ้านไปเป็นหลักประกันเพื่อแลกเงินนั่นเอง แต่ต่างกันที่บ้านจะต้องปลอดภาระหนี้แล้วด้วยนะครับ ส่วนจำนวนเงินที่จะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับการประเมินตัวบ้านโดยธนาคาร ส่วนมากการกู้ประเภทนี้ มักจะใช้เพื่อนำเงินไปปิดหนี้อื่นๆ ที่มีดอกเบี้ยสูง เช่น สินเชื่ออเนกประสงค์ หนี้บัตรเครดิต หรือแม้กระทั่งหนี้นอกระบบ เพราะอัตราดอกเบี้ยของบ้านแลกเงินเพียง 5.5 - 9% ต่อปี และยังผ่อนชำระได้ยาวนานถึง 15 - 30 ปี ทำให้ยอดผ่อนต่อเดือนไม่หนัก

13 พ.ย. 62

สินเชื่อที่ดินแลกเงิน

เมื่อพูดถึง สินเชื่อที่ดินแลกเงิน อีกหนึ่งหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างเงินก้อนใหญ่ให้คุณได้ นั่นก็คือ ที่ดิน ซึ่งมีวิธีการกู้รูปแบบเดียวกับการนำบ้านไปแลกเงิน นั่นก็คือใช้หลักทรัพย์ไปค้ำประกันเงินกู้ หรืออาจนำไปจำนองกับธนาคาร โดยธนาคารจะประเมินราคาสินทรัพย์ และให้วงเงินกับเราจริงๆ วิธีการนี้คือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้สินทรัพย์ค้ำ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ดินก็ตาม โดยจะให้ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานถึง 30 ปี และอัตราดอกเบี้ยต่ำ คือ ไม่เกิน 10 - 12% ต่อปี หลายคนจึงเลือกโฉนดที่ดินไปแลกเงินเพื่อนำไปปิดหนี้อื่นๆ ที่ดอกเบี้ยแพงกว่า หรือเอาเงินก้อนมาหมุนเวียนในธุรกิจ

13 พ.ย. 62

5 วิธีคิด "พลิกชีวิตให้รวย"

1. ฉันลิขิตชีวิตตัวเองได้ คำแรกที่ต้องออกจากปากเรา คือ "เราสามารถลิขิตชีวิตตัวเองได้" เพราะคนทุกคนนั้นสามารถทำได้ทุกอย่างหาก "ตั้งใจจริง" ฟังแล้วอาจจะคิดว่าพูดเว่อร์เพ้อเจ้อกันใหญ่แล้วอีตาหนอม แต่ลองย้อนมองลงไปดูสิครับว่า คนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น เริ่มต้นจากความ "ไม่มี" แต่เค้าทำให้มัน "มี" เพราะทัศนคติที่เปลี่ยนไปต่างหากครับ2. ฉันใช้จ่ายอย่างเหมาะสม เรื่องต่อมา คือ "การใช้จ่าย" เป็นจุดเริ่มต้นสร้างอนาคต เพราะสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือรายได้ แต่สิ่งที่ไม่ควรเพิ่มขึ้นตามคือรายจ่ายของเรา ดังนั้นถ้าเราอยากรวย ช่วยบอกตัวเองด้วยว่า ชั้นจะใช้จ่ายให้เหมาะสม ไม่นิยมจนเกินตัว3. ฉันชื่นชมคนรอบตัว เราเห็นคนรวยกว่า คนนั้นมี คนนู้นเจ๋ง แต่อย่าน้อยเนื้อต่ำใจในสิ่งที่เราไม่มีไม่เป็น จนพาลไปหมั่นไส้หรืออิจฉาคนที่ดีกว่า แต่ให้มองกลับไปว่า เราควรจะชืนชมเค้าเหล่านั้น และหาทางที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นประสบความสำเร็จเช่นเค้าบ้าง ยิ่งเราชื่นชมมากเรายิ่งมองเห็นหนทาง แต่ถ้าเรายิ่งหมั่นไส้ให้ร้าย เราก็เป็นได้แค่ตัวอิจฉาในละครนะคร้าบ4. ฉันไม่กลัวปัญหา ปัญหา คือ ความท้าทาย ถ้าเราอยากรวย แน่นอนว่าเราต้องทำอะไรที่มากกว่าธรรมดา และการทำอะไรมากกว่าธรรมดา นั่นแปลว่าเราต้องเจอกับปัญหามากกว่าปกติ ดังนั้นการที่เราไม่กลัวปัญหา มันจะทำให้เราแข็งแกร่ง ไม่ท้อแท้ และไม่ยอมแพ้ง่ายๆในยามที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ5. ฉันมีปัญญาสร้างรายได้ ข้อสุดท้าย คือ การลงมือทำด้วยตัวเอง เพราะการที่บอกว่า เรามีปัญญาสร้างรายได้ นั่นคือ เราเป็นคนที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเอง และแน่นอนว่าเราจะเห็นโอกาสอย่างแน่นอนครับสุดท้ายขอบอกว่า... ความรวยนั้นไม่ใช่โชคช่วย แต่มันมาจากความตั้งใจจากก้นบึ้งในจิตใจของเรา ขอบคุณสาระดีๆจาก aommoney