การเตรียมเอกสารการเตรียมเอกสารมีอะไรบ้าง

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

ใบประกอบการกิจการ

เอกสารสัญญาเช่า (ถ้ามี)

สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 3 เดือน

ธเนศ-บริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5,000,000 บาท

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

เงินด่วน รับเงินทันที ภายใน 1 วัน

เอกสารไม่ยุ่งยาก

ติดต่อทางไลน์